Biometrik Kontrol Sistemleri
Biyometrik tanıma sistemleri; şifrelerin, kartların yada anahtarların yerine yüz tanıma,
parmak izi gibi fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak için kullanılır.